اجزای اصلی گیربکس اتوماتیک
آموزش و نگهداری

اجزای اصلی گیربکس اتوماتیک

زمان مطالعه : ۵ دقیقه


گیربکس اتوماتیک از اجزای مختلفی تشکیل شده است که هر کدام نقش مهمی در عملکرد آن ایفا می کنند. این اجزا عبارتند از:

  • مبدل گشتاور : مبدل گشتاور یک قطعه مکانیکی است که گشتاور از موتور را به گیربکس منتقل می کند. این قطعه از سه بخش اصلی تشکیل شده است: پمپ، توربین و استاتور. پمپ به موتور متصل است و توربین به گیربکس متصل است. استاتور بین پمپ و توربین قرار دارد و به انتقال گشتاور از پمپ به توربین کمک می کند.
2020 6 c8cd33b0 7f46 4bbb 9e22 cd16fd4d9f17 638bb0518f0b9a6b86bbf1ef

پمپ روغن : پمپ روغن روغن مورد نیاز برای عملکرد گیربکس را تأمین می کند. این قطعه با استفاده از نیروی چرخشی موتور کار می کند و روغن را در گیربکس به گردش در می آورد.

images 17

چرخ دنده سیاره ای : چرخ دنده سیاره ای مجموعه ای از چرخ دنده ها هستند که برای تغییر نسبت دنده استفاده می شوند. این مجموعه از سه چرخ دنده اصلی تشکیل شده است: خورشیدی، حلقه بیرونی و سیاره ای.

کلاچ یا کلاچ پک : کلاچ یا کلاچ پک مجموعه ای از صفحه های فلزی هستند که برای اتصال یا جدا کردن شفت ورودی و شفت خروجی گیربکس استفاده می شوند. این قطعه در هنگام تعویض دنده فعال می شود.

شفت خروجی : شفت خروجی گشتاور از گیربکس را به چرخ ها منتقل می کند. این قطعه از یک یا چند دنده تشکیل شده است که با چرخ دنده های سیاره ای درگیر هستند.

باند ترمز : باند ترمز مجموعه ای از صفحات فلزی هستند که برای اتصال یا جدا کردن شفت خروجی گیربکس از چرخ ها استفاده می شوند. این قطعه در هنگام تعویض دنده فعال می شود.

فیلتر روغن : فیلتر روغن روغن گیربکس را از ذرات و آلودگی ها پاک می کند. این قطعه برای حفظ عملکرد صحیح گیربکس ضروری است.

download 14 1 1

کنترل ولو یا ساعت گیربکس : کنترل ولو یا ساعت گیربکس جریان روغن در گیربکس را کنترل می کند. این قطعه برای عملکرد صحیح کلاچ ها، باند ترمز و سایر قطعات گیربکس ضروری است.

این اجزا با همکاری یکدیگر، وظیفه انتقال گشتاور از موتور به چرخ ها را بر عهده دارند. عملکرد صحیح هر یک از این اجزا برای عملکرد صحیح گیربکس ضروری است.

برچسب

فهرست محتوا